Telefonas: 8-37 26-65-63
El. paštas: lddaigelis@gmail.com

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Gautų ir išnaudotų lėšų ataskaita už 2017 metus

2017 m. metinė ataskaita

Ataskaita už 2017m. IV ketvirtį

Spec. lėšos IV ketvirtis 2017 metai

 

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

Spec. lėšos už III ketvirtį 2017 metų

2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų samatos įvykdymo ataskaita

2017m. I ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. II ketvirčio mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2017 m. I ketvirčio finansavimo sumų pažyma

2017 m. II ketvirčio finansavimo sumų pažyma

2017m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2017m. I ketvirčio 1 forma

2017m. II ketvirčio 1 forma

2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

Raštas dėl 2016 metų finansinės atskaitomybės

Veiklos rezultatų ataskaita

Raštas dėl 2016 metų finansinės atskaitomybės

Pinigų srautų ataskaita

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalinę ir užsienio valiutomis

Ilgalaikio mat.turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Finansavimo sumų likučiai

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus

2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitos forma nr. 2 IV ketv.

Įstaigos pajamų lėšos forma Nr. 1 IV ketv.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos foma nr. 4 IV ketv.

spec. lėšos III ketvirtis (1)

Spec. lėšos IV ketvirtis

 

Paieška
Renginių kalendorius
Vasario  2018
Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28  
Mes facebook’e
Mes facebook’e

2014 © Kauno lopšelis – darželis „Daigelis“. Įstaigos kodas 191637698
Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Žagarės g. 5, LT-47178 Kaunas
Direktorė Laima Kanienė

Mokymo įstaigų registro internete narys. | Sprendimas: Elektroninės Vizijos