Telefonas: 8-37 26-65-63
El. paštas: lddaigelis@gmail.com

Teisės aktai

Nacionaliniai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB1874432466

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija 
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EE74F9648A5
Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 
Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl išmokų vaikams įstatymo taikymo nuo 2018-01-01 dienos
Raštas dėl išmokų

 

Kauno miesto savivaldybės

Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Vaikų atvedimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas Atverti dokumentą

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas Atverti dokumentą
Maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse Atverti dokumentą
Paieška
Renginių kalendorius
Lapkričio  2018
Pir Ant Tre Ket Pen Šeš Sek
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Mes facebook’e
Mes facebook’e

2014 © Kauno lopšelis – darželis „Daigelis“. Įstaigos kodas 191637698
Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Žagarės g. 5, LT-47178 Kaunas
Direktorė Laima Kanienė

Mokymo įstaigų registro internete narys. | Sprendimas: Elektroninės Vizijos